Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van YoutubePrikbord.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Disclaimer

Alle informatie op deze website is met zorg samengesteld uit onze gegevens. Toch is het niet uit te sluiten dat informatie niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is. YoutubePrikbord.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of de (on)bereikbaarheid van deze website.

YoutubePrikbord.nl kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
YoutubePrikbord.nl garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd op deze website, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze website altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze website verkregen informatie.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. YoutubePrikbord.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Disclaimer Forum

Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van gebruik van deze website of een onderbreking in de beschikbaarheid van deze website. Van u wordt verwacht dat u zelf bedachtzaam bent met de persoonlijke gegevens die u op dit forum of in uw account plaatst.

YoutubePrikbord.nl draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de door bezoekers ingebrachte inhoud op het forum en onderschrijft niet altijd de inhoud van de berichten. YoutubePrikbord.nl accepteert daarom op geen enkele wijze verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de teksten op dit forum.

YoutubePrikbord.nl behoudt zich het recht voor om berichten op ieder tijdstip zonder overleg, aankondiging en/of verantwoording te verwijderen, te wijzigen of het gehele onderwerp te sluiten. Over de beslissingen die we genomen hebben, gaan we niet in discussie. De beslissing zal altijd gebaseerd zijn op deze disclaimer.

YoutubePrikbord.nl behoudt zich het recht voor de inhoud van deze disclaimer op ieder moment naar eigen inzicht te wijzigen. Forumgebruikers worden geacht op de hoogte te zijn van en te handelen naar de inhoud van dit document.

Enkele algemene forumregels:

  • Een forumaccount is voor persoonlijk gebruik; het plaatsen van oproepen door organisaties wordt niet toegestaan.
  • Het is niet toegestaan berichten met een commerciĆ«le strekking te plaatsen.
  • Ga respectvol om met de andere forumgebruikers. Laat ze in hun waarde en wees niet onnodig kwetsend of storend tegenover anderen. Ga niet in op kwetsende of storende berichten van anderen, maar rapporteer ze aan de forum moderator ().
  • Om misbruik door derden te voorkomen wordt het afgeraden persoonlijke (contact) gegevens van uzelf op het forum te posten. Het is verboden persoonlijke (contact) gegevens van anderen op het forum te plaatsen. Hou er rekening mee dat het forum van YoutubePrikbord.nl volledig openbaar is en dat iedereen uw berichten kan lezen. Bovendien wordt de inhoud van dit forum door zoekmachines als Google geïndexeerd.

Bovenstaande forumregels zijn slechts een greep uit de totale forumregels. Een volledig overzicht van de spelregels van het Youtube Prikbord vindt u hier.

Op deze website treft u een aantal links aan naar andere websites. YoutubePrikbord.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van die websites en/of de wijze waarop die websites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacybeleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Heeft u problemen bij het bezoeken van deze website of heeft u op- of aanmerkingen over deze website, dan vernemen wij dat graag van u. U kunt contact opnemen met .


Laatst gewijzigd: 15-09-2014

Meer informatie:

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag?

> naar ons contactformulier